Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundets stöd till utrustning för parasport


Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer har hösten 2018 fått en ny paragraf som lyder ”Stöd till utrustning för Parasport”.

Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av en aktivitetsyta men kan också beviljas till individuell tävlings- och träningsutrustning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare.

Nedan följer ett utdrag från föreskrifterna av den del som rör stödet till utrustning för Parasport.  Läs de fullständiga föreskrifterna här.

4.6 § Stöd till utrustning för Parasport
4.6.1 § Syfte  Syftet med stöd till utrustning för Parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. 

4.6.2 § Stödberättigade projekt  Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. 

Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. 

För att kunna få stöd till utrustning för Parasport krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp. 

4.6.3 § Avgränsningar  Stöd till utrustning för Parasport beviljas inte till utrustning som ägs av den enskilde utövaren. 

Stöd beviljas inte heller till maskiner, fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, möbler eller vitvaror. 

Stöd beviljas endast till utrustning som vid tidpunkten för ansökan ännu inte inköpts. 

4.6.4 § Ekonomi  Stöd till utrustning för Parasport kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden. En utbetalningsplan görs utifrån en samlad bedömning av ansökan och maximalt 75 procent av beviljat stöd utbetalas initialt medan återstoden utbetalas när slutrapporten godkänts av RF. 

Ansökan ska innehålla en investeringskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras. 

Maskiner kan till exempel vara gräsklippare, traktorer, pistmaskiner, etc. 

Fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning kan till exempel vara högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning, etc. 

Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas. 

4.6.5 § Ansökan  Ansökan om stöd till utrustning för Parasport, görs i IdrottOnline. 

En beskrivning av projektet ska bifogas ansökan. 

En specifikation av utrustningen ska bifogas ansökan. 

En investeringskalkyl och finansieringsplan ska bifogas ansökan i enlighet med ovan (§ 4.6.4). Offerter ska lämnas in på begäran av RF. 

4.6.6 § Slutrapport  Stödmottagaren är skyldig att snarast efter projektets slutförande, dock senast 3 år efter beslut om beviljat stöd, skicka in en slutrapport i IdrottOnline. 

En beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt eventuella avvikelser från plan ska redovisas i slutrapporten. 

De faktiska kostnaderna och finansieringen ska bifogas slutrapporten. Fakturor ska lämnas in på begäran av RF.  

Uppdaterad: 16 NOV 2018 15:58 Skribent: Elisabeth Karlsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Bohuslän-Dals Parasportförbund
Skansgatan 3 bv
451 50 Uddevalla

Kontakt:
Tel: 052232400
E-post: info@parasportbohusl...

Se all info