Hoppa till sidans innehåll

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)


Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.
För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Beloppen för ledarstöd (X, Y) och deltagarstöd (Z) som anges nedan fastställs av Riksidrottsstyrelsen (RS) årligen i samband med beslut om budget.
Ledarstöd
I de nya LOK-stödsföreskrifterna fr o m 1 januari 2014 ersätts det tidigare sammankomstbidraget med ett ledarstöd. Ersättning kommer att utbetalas för ledarna och inte för själva sammankomsten som sådan. Detta är tänkt ur perspektivet att höja kvaliteten och uppmuntra till att ha flera ledare. 
 
- När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr per gruppaktivitet).
- När aktiviteten leds av två eller flera ledare och föreningen närvaroregistrerar aktiviteten i IdrottOnline erhåller föreningen ett extra ledarstöd (Y kr per gruppaktivitet).
  
Deltagarstöd
För varje deltagare 7-25 år utgår ett deltagarstöd (Z kr/deltagare).
För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
Definition av funktionsnedsättning
Riksidrottsstyrelsen (RS) har antagit följande definition av begreppet funktionsnedsättning att användas i kombination med LOK-stödsföreskrifterna:

"Med deltagare med funktionsnedsättning i detta regelverk avses deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller specialanpassad utrustning. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinskt och/eller pedagogisk kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning."
Ansökan
Ansökan om statligt LOK-stöd görs digitalt via föreningens IdrottOnline-sida. 
Läs allt om det statliga LOK-stödet och aktuella ersättningsnivåer på svenskidrott.se

Ovanstående informationstext är hämtad från svenskidrott.se.

Uppdaterad: 20 JUN 2018 15:03

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG

Sponsorer

adressandring
Jysk
SKF

Officiella leverantörer

Scandichemma
GrandTravelGroup

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Bohuslän-Dals Parasportförbund
Skansgatan 3 bv
451 50 Uddevalla

Kontakt:
Tel: 052232400
E-post: This is a mailto link

Se all info