Hoppa till sidans innehåll

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)


Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Notera att för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen (RS) är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt för aktiviteter bedrivna från och med 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Beloppen för ledarstöd (X, Y) och deltagarstöd (Z) som anges nedan fastställs av Riksidrottsstyrelsen (RS) årligen i samband med beslut om budget.

Ledarstöd
I LOK-stödsföreskrifterna fr o m 1 januari 2014 ersätts det tidigare sammankomstbidraget med ett ledarstöd. Ersättning utbetalas för ledarna och inte för själva sammankomsten som sådan. Detta är tänkt ur perspektivet att höja kvaliteten och uppmuntra till att ha flera ledare.

När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr per gruppaktivitet) och när aktiviteten leds av två eller flera ledare erhåller föreningen ett extra ledarstöd (Y kr per gruppaktivitet).
  
Deltagarstöd
För varje deltagare 7-25 år utgår ett deltagarstöd (Z kr/deltagare). För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Definition av funktionsnedsättning
Riksidrottsstyrelsen (RS) har antagit följande definition av begreppet funktionsnedsättning att användas i kombination med LOK-stödsföreskrifterna:

"Med deltagare med funktionsnedsättning i detta regelverk avses deltagare som med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder eller specialanpassad utrustning. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinskt och/eller pedagogisk kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning."

Ansökan
Ansökan om statligt LOK-stöd görs digitalt via föreningens IdrottOnline-sida. 
Läs allt om det statliga LOK-stödet och aktuella ersättningsnivåer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Ovanstående informationstext är hämtad från Riksidrottsförbundets hemsida om LOK-stödet.

Uppdaterad: 25 AUG 2020 16:46
Bohuslän-Dals Parasportförbund
drivs med stöd av
 
Logotyp "Med stöd från VGR"
 
 

 
Parasport Sverige
utgörs av
 
 

Parasport Sveriges sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Parasport Sveriges andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Bohuslän-Dals Parasportförbund
Skansgatan 3 bv
451 50 Uddevalla

Kontakt:
Tel: 052232400
E-post: info@parasportbohusl...

Se all info