Hoppa till sidans innehåll

Ordinarie SDF-årsmöte 24 mars 2021


Ordinarie SDF-årsmöte för Bohuslän-Dals Parasportförbund hålls
Dag: onsdag 24 mars 2021
Tid: kl 18.30 (från kl 18.00 är mötet bemnnat, logga gärna in tidigt)
Plats: digitalt via Zoom

Vårt SDF-årsmöte hålls samtidigt som och delvis tillsammans med Göteborgs Parasportförbunds och Västergötlands Parasportförbunds SDF-årsmöten. Mötet inleds och avslutas gemensamt och däremellan håller respektive distrikt sitt eget SDF-årsmöte.

RF-SISU Västra Götaland står genom styrelsepost.se för den digitala tekniken via Zoom, samt har rollerna som mötesordförande, håller i talarlista, omröstning, yrkanden, diskussion och teknisk hjälp med mera.

Handlingar:
Program
Röstlängd
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse för år 2020
Verksamhetsplan för år 2021
Inkommen motion med styrelsens yttrande
Styrelsens förslag till vårt SDF-årsmöte ang "Samverkansprojekt Parasport i rörelse"
Valberedningens förslag till val i vårt SDF

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 samt budget för år 2021 finns tillgängliga på vårt kansli efter förfrågan.

Obs till vår nyvalda styrelse:
Direkt efter SDF-årsmötet är avslutat håller vi konstituerande styrelsemöte digitalt via Teams.

Uppdaterad: 16 MAR 2021 18:15 Skribent: Elisabeth Karlsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Bohuslän-Dals Parasportförbund
Skansgatan 3 bv
451 50 Uddevalla

Kontakt:
Tel: 052232400
E-post: info@parasportbohusl...

Se all info